Tietoniksi Oy - LabTerm6 - Käyttöliittymä
TNOY / LabTerm / Versio 6 / Käyttöliittymä

TNOY

LabTerm- käyttöliittymä
Käyttöliittymässä on esimerkiksi mahdollista suorittaa kaikki siirtymät kenttien välillä näppäimistöllä käyttäen Windows-liittymän tuttuja keinoja: tabulointi-näppäintä sekä ALT+näppäin-yhdistelmää. Joihinkin toimintoihin pääsee lisäksi erikseen määritellyllä pikanäppäimellä. Viitearvojen ylitykset ilmaistaan värittämällä vastaukselle huomiota herättävä taustaväri. Oikeassa reunassa on vierityspalkki työlistarivien selaamista helpottamaan.

Näytteeseen kohdistuvat työlistarivit korostetaan taustaa vaaleammalla värillä. (Ks. kuva 1.)


Kuva 1

(Seuraavat kuvat ovat peräisin versiosta 5.)

Työlistaa voi selata lukuisin eri tavoin, mm. hyödyntämällä näppäimistöä tai vierityspalkkia, mutta sille voi lisäksi valita erilaisia järjestyksiä. Asiakkaan voi valita listalta lähempään tarkasteluun (Kuva 2).


Kuva 2

Valitun asiakkaan henkilötunnus ja nimi ilmestyvät ilmaisemaan valintaa kehykseen työlistarivien yläpuolelle (Kuva 3). Käyttäjä kommentoi vastauksia lisäämällä tai poistamalla kommenttirivin kullakin rivillä olevalla kommenttinapilla ja itse kommentti ilmestyy välittömästi vastausrivin alle.


Kuva 3

Kuvassa 4 on hyödynnetty mahdollisuutta järjestää työlista eri järjestyksiin, tässä siis tutkimuksen mukaan aakkosjärjestykseen, samalla näyttäen vain vastatut rivit. Huomaa myös alareunan tilarivi, joka antaa tietoa ohjelman tilasta.


Kuva 4


Lisää kuvia löytyy täältä.